Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Do pobrania

29 kwietnia 2020 18:31 | Do pobrania

Wzory dokumentów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W celu ułatwienia Państwu przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, której wynikiem będzie opracowanie opinii lub orzeczenia w terminie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, publikujemy poniżej wzory potrzebnych dokumentów. Inne dokumenty pożna...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2020 14:37 | Do pobrania

Oświadczenia i wnioski dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora PZPSW z dnia 15.04.2020 r. w związku z panującą epidemią koronawirusa został przedłużony termin składania oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...

czytaj więcej »

03 października 2014 11:18 | Do pobrania

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedstawiamy Państwu "Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością" >>> pobierz broszurę >>>

czytaj więcej »

02 października 2014 11:07 | Do pobrania

Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014-2016 - prezentacja

Przedstawiamy Państwu prezentację multimedialną Rządowego Programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła". który realizowany jest w naszej placówce

czytaj więcej »

14 października 2013 14:55 | Do pobrania

Wniosek o dofinansowanie czesnego

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczycieli na rok następny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada każdego roku

czytaj więcej »