Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Publikacje nauczycieli

16 marca 2018 11:33 | Publikacje nauczycieli

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

Temat: Dziewczynki, kobiety, kobietki w ZRW i świat wokół nich – rozwijanie samodzielności,  percepcji wzrokowej, słuchowej  i koordynacji wzrokowo – ruchowej (zajęcia integracyjne).

Data: 09.03.2018 r.

Czas trwania zajęć:  120 minut

Prowadząca zajęcia:  mgr Gołofit – Hawryluk Beata

Cele ogólne:

 •  Zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa i zaufania,
 •  Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu emocjonalnego z uczniem,
 •  Zauważanie nawet najmniejszych zmian w poziomie jego aktywności,
 •  Komunikacja w formie ruchów, mimiki twarzy, PCS – powiązanie aktywności ucznia  z odpowiedzią nauczyciela,
 •  Doskonalenie kanałów ekspresji i języka ciała,
 •  Rozwijanie zdolności koordynowania gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ręki,
 • Wydłużanie czasu koncentracji uwagi na przedmiocie,
 • Ćwiczenie precyzji ruchów rąk,
 • Ćwiczenia spostrzegawczości,

Cele wychowawcze:

 • Wdrażanie do utrzymania porządku w sali,
 • Korygowanie negatywnych zachowań poprzez pozytywne wzmacnianie zachowań akceptowanych społecznie,
 • Przestrzeganie reguł i zasad panujących podczas trwania zajęć,
 • Ścisła współpraca nauczyciela – rodziców i wychowanków na poszczególnych płaszczyznach: nauczyciel: rodzic: uczeń.

Cele operacyjne:

 • Poziom wiadomości:

- uczeń zna swoje imię i reaguje na nie,

- rozumie i poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela,

- uczeń wie, że kolorowe kwiatki z papieru i poszczególne, przygotowane uprzednio elementy  należy przykleić  na kartonie laurkowym,

- uczeń wie, że bibuła i przygotowane elementy służą do wykonania kwiatków,

- uczeń wie, że przygotowane uprzednio produkty służą do przygotowania ciasta i upieczenia go w prodiżu,

- uczeń wie, że materac służy do czytania na nim bajki,

- uczeń wie, że ciasto i herbatka służy do spożywania i degustacji.

 • Poziom umiejętności:

- uczeń wyciąga dłoń w kierunku przedmiotu, ciastka

- potrafi koncentrować uwagę na zadaniu, które ma wykonać,

- manipuluje przedmiotem,

- potrafi naśladować proste czynności wykonywane przez nauczyciela,

- uczeń przykleja palcami na płaszczyźnie,

- uczeń samodzielnie spożywa ciastko i pije herbatkę

Cele rewalidacyjne:

 • Doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, samodzielności
 • Usprawnianie ruchów z zakresu małej motoryki,
 • Usprawnianie ruchów z zakresu dużej motoryki,
 • Wydłużanie czasu koncentracji uwagi na działaniu celowym,
 • Korygowanie wad postawy,
 • Eliminowanie stereotypii ruchowych,

Formy pracy:

 • Grupowa zindywidualizowana

Metody:

 • Słowna ( rozmowa, wyjaśnienie, opowiadanie),
 • Oglądowa ( obserwacja, pokaz),
 • Alternatywnej komunikacji (PCS),
 • Praktycznego działania,
 • Naśladownictwa
 • Wzmocnień pozytywnych,
 • Aktywizacji,

Środki dydaktyczne:

 • prodiż, deska do krojenia, miska, nóż, mikser, obrus, taca, łyżeczki, szklanki, kawa, herbata, cukier
 • talerzyki i łyżeczki jednorazowego użytku,
 • kartony, klej, wycinanka, życzenia z okazji dnia kobiet dla mam,
 • kolorowa  bibuła, wykałaczki drewniane, włóczka, drucik, flakon, nożyczki,
 • płyty CD z muzyką relaksacyjną,
 • bajka tematyczna: Od wiosny do zimy: „Świat zapachów” Sławomira Grabowskiego                           i Marka Nejmana
 • zdjęcia wychowanek,
 • znaki – symbole PCS,
 • kotyliony – wzmocnienia pozytywne.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Każda czynność podczas trwania zajęć w zespole rewalidacyjno – wychowawczym, (np. powitanie, toaleta, praca przy stoliku, spożywanie posiłku, spacer, itd.) poprzedzona jest przyczepieniem przez ucznia PCS tematycznego o zgodnej treści do tablicy.

 

 1. Powitanie uczniów w klasie metodą komunikacji alternatywnej PCS,
 2. Nawiązanie kontaktu z uczniem, wdrażanie (PCS – przywitanie), przyczepienie znaku tematycznego do tablicy, przyczepianie zdjęcia z własnym wizerunkiem,
 3. Wykonanie ćwiczeń percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształcenie słuchu z uwzględnieniem muzyki relaksacyjnej (PCS – muzyka), usprawnianie samodzielności a także usprawnianie: palców, dłoni i nadgarstka, 

a)      przygotowanie produktów do pieczenia ciasta: PLACEK Z JABŁKAMI I ORZECHAMI,

b)      ubijanie mikserem produktów,

c)      wlewanie ciasta do prodiża /pieczenie,

 1. Wykonywanie z wychowankami laurki tematycznej z okazji święta kobiet,
 2. Wykonywania z udziałem rodziców kwiatków wiosennych z bibuły na wykałaczkach  i umieszczanie ich we flakonie,
 3. Wysłuchanie przez wychowanki bajki tematycznej: „Od wiosny do zimy – świat zapachów” S. Grabowskiego i M. Nejmana – czytanej z odpowiednią intonacją głosu przez nauczyciela (PCS – zajęcia na materacu),
 4. Wyjmowanie ciasta z prodiża , krojenie, degustacja
 5. Wręczanie laurek mamom
 6. Wzmocnienia pozytywne – wręczenie uczniom kotylionów,
 7. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 

 

                        Opracowanie:

                       Beata Gołofit - Hawryluk

 

 

 

Przeczytano: 726 razy. Wydrukuj|Do góry