Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Edukacja zdalna

22 kwietnia 2020 19:40 | Edukacja zdalna

Telefon Wsparcia

Od czwartku 26 marca 2020 r. uruchomiamy tymczasowy Telefon Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. To odpowiedź na panującą od dłuższego czasu trudną sytuację. Telefon będzie działał od 26 marca do odwołania. Dyżur przy nim będą pełnić zawodowi pedagodzy i psycholodzy...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:36 | Edukacja zdalna

Zdalne nauczanie w Branżowej Szkole I Stopnia

Od kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła branżowa prowadzi nauczanie na odległość...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:35 | Edukacja zdalna

Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII SP

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, nasza Placówka również musiała przejść w system pracy zdalnej. Z dnia na dzień wychowawcy poszczególnych klas zdobywali informacje...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:32 | Edukacja zdalna

Zdalne nauczanie w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID -19 od dnia 25 marca 2020 roku realizujemy zdalne nauczanie. Wszyscy wychowankowie z pięciu zespołów rewalidacyjno - wychowawczych naszego ośrodka zostali objęci zdalnym nauczaniem. Rozumiemy, że w warunkach...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:30 | Edukacja zdalna

Zdalne nauczanie w Zespole Edukacyjno - Terapeutycznym w klasie II

Uczniowie klasy II pu pracują w systemie zdalnym. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami poprzez e maile, rozmowy telefoniczne. Uczniowie dzięki pomocy rodziców opracowują zakres materiału przewidziany na dany dzień. Również odbywają się systematycznie konsultacje nauczycieli...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:28 | Edukacja zdalna

Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII

Z dnia na dzień zajęcia w szkole zostały zawieszone a lekcje przeniesione do Internetu. Od 25 marca MEN wprowadziło obowiązkową realizację podstawy programowej na odległość. To były pierwsze lekcje zdalnego nauczania na tak dużą skalę dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Do...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:25 | Edukacja zdalna

Zdalne nauczanie w klasach I-III

Epidemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich. Po odwołaniu zajęć w szkole, trzeba było szybko zorganizować zdalne nauczanie. Mieliśmy obawy, że przygotowanie potrwa zbyt długo. Dotąd nie byliśmy w takiej sytuacji, więc budowaliśmy cały system od podstaw: zebraliśmy informacje dotyczące...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:20 | Edukacja zdalna

Zdalne Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jesteśmy...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 13:18 | Edukacja zdalna

Lekcje w sieci

Drodzy uczniowie i rodzice!!! W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych apelujemy, aby nie traktować tego czasu jako dodatkowych dni wolnych od zajęć. Zachęcamy Was do wykorzystania platformy edukacyjnej SQULA.

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 12:44 | Edukacja zdalna

Konsultacje nauczycieli i wychowawców SOSW

W związku z zaistniałą sytacją epidemiologiczną oraz koniecznością prowadzenia działań edukacyjnych z użyciem komunikacji elektronicznej poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą terminy, w których dostępni są do kontaktu telefonicznego i mailowego nauczyciele i wychowawcy oraz specjaliści...

czytaj więcej »