Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Przetargi

28 czerwca 2018 10:28 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie”

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Modernizacja i dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno –...

czytaj więcej »

10 marca 2017 15:24 | Przetargi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu i udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 41541 - 2017 z dnia 2017-03-10 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 22:04 | Przetargi

Ogłoszenie o II przetargu na wykonanie zadania: "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku PZPSW w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 30389 - 2017 z dnia 2017-02-22 r. ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Nazwa projektu: "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych...

czytaj więcej »

20 lutego 2017 14:26 | Przetargi

Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację zadania: „Winda w szkole" budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 28410 - 2017 z dnia 2017-02-20 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 12400-2017 W Biuletynie Zamówień Publicznych...

czytaj więcej »

23 stycznia 2017 11:47 | Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku PZPSW w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE „Winda w szkole" - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2017 r. pod nr 12400 - 2017 Zamieszczanie...

czytaj więcej »

27 grudnia 2016 12:31 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizacją zadania "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki PZPSW w Hrubieszowie w 2017 r."

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora PZPSW w Hrubieszowie nr 23/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r., na swoim posiedzeniu w dniu 27.12.2016 r. o godz. 11.00 dokonała oceny i wyboru ofert na realizację...

czytaj więcej »

08 grudnia 2016 08:30 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na dostawę produktów spożywczych do stołówki PZPSW w Hrubieszowie

Dyrekcja PZPSW w Hrubieszowie zaprasza Państwa do składania ofert na dostawę produktów żywnościowych do naszej stołówki na rok kalendarzowy 2017. Szczegóły postępowania znajdują się w załączonych plikach poniżej.

czytaj więcej »

29 grudnia 2015 06:50 | Przetargi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę żywności do stołówki PZPSW w 2016 r.

Informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PZPSW w Hrubieszowie zamieszczona została informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę żywności do stołówki PZPSW w 2016 r. >>> link do ogłoszenia >>>

czytaj więcej »

09 grudnia 2015 20:01 | Przetargi

Zmiany w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie w roku 2016

W związku z uchybieniem polegającym na braku publikacji na stronie BIP Zamawiającego załącznika 2.4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa artykułów spożywczych...

czytaj więcej »

30 listopada 2015 19:42 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na dostawę żywności do stołówki PZPSW w 2016 r.

Dyrekcja PZPSW w Hrubieszowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki PZPSW w Hrubieszowie w roku 2016. Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert. Ogłoszenie...

czytaj więcej »