Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Komunikaty

10 grudnia 2014 15:32 | Komunikaty

Informacja dla rodziców dotycząca organizacji opieki dla dzieci SOSW w Hrubieszowie w okresie przerwy świątecznej w grudniu 2014 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie informuje rodziców, że w okresie przerwy świątecznej tj. w dniach 24 – 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w PZPSW w Hrubieszowie.

Rodzice, którzy mają potrzebę pozostawienia w tym okresie swoich dzieci pod opieką nauczycieli w placówce powinni zgłosić taką potrzebę osobiście lub telefonicznie najpóźniej do dnia 18.12.2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie PZPSW tel. 84 696 24 55. Zgłoszenie jest konieczne w celu zaplanowania właściwej organizacji zajęć.

Jednocześnie informujemy, że dni 02 i 05 stycznia 2015 r, są w SOSW w Hrubieszowie dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w dniach tych zostaną również zorganizowane zajęcia opiekuńcze. W celu zaplanowania właściwej organizacji zajęć prosimy o zgłaszanie chęci pozostawienia dzieci w placówce w tych dniach wg podanej wcześniej procedury również do dnia 18 grudnia 2014 r. do godz. 15.00.

Dyrektor PZPSW w Hrubieszowie (-) Lech Jurczuk

 

Przeczytano: 1181 razy. Wydrukuj|Do góry