Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Komunikaty

06 października 2014 11:24 | Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie nr 38/2014  z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 informujemy, że takimi dniami w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie będą następujące dni:

  • 07 listopada 2014 r.

  • 10 listopada 2014 r.

  • 02 stycznia 2015 r.

  • 05 stycznia 2015 r.

  • 02 czerwca 2015 r.

  • 05 czerwca 2015 r.

W dniach, o których mowa powyżej  zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, o czym zostaną poinformowani uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) uczniów.

Przeczytano: 1441 razy. Wydrukuj|Do góry