Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Komunikaty

06 maja 2020 23:50 | Komunikaty

Zarządzenie Dyrektora PZPSW w Hrubieszowie w sprawie zmian w organizacji i prowadzeniu nauczania na odległość

W załączeniu publikujemy Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i prowadzeniu nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki.

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 23:05 | Komunikaty

Zmiana terminu składania oświadczeń ZFŚS

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora PZPSW z dnia 15.04.2020 r. w związku z panującą epidemią koronawirusa został przedłużony termin składania oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 23:04 | Komunikaty

Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 21:19 | Komunikaty

Zarządzenie Dyrektora PZPSW w Hrubieszowie w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej

Poniżej przedstawiamy w załączniku (format PDF) treść zarządzenia nr 08/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. prof. Zofii Sękowskiej...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 21:15 | Komunikaty

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie w sprawie organizacji realizowania zadań SOSW

W załączeniu publikowany jest tekst zarządzenia nr 07/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji realizowania zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. prof. Zofii Sękowskiej w PZPSW w...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 21:11 | Komunikaty

Zawieszenie zajęć w PZPSW w Hrubieszowie

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że w związku z występującym w dalszym ciągu zagrożeniem epidemiologicznym zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Starosta Hrubieszowski Pani Maryla Symczuk podjęła decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 21:07 | Komunikaty

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Hrubieszów, dn. 12.03.2020 r. ZARZĄDZENIE NR 05/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydak

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 21:04 | Komunikaty

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało poniższe rekomendacje. Rozmowa z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła...

czytaj więcej »

25 marca 2015 08:10 | Komunikaty

Informacja dotycząca organizacji opieki dla wychowanków SOSW w Hrubieszowie w okresie przerwy wielkanocnej w kwietniu 2015 r.

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że w okresie wielkanocnej przerwy świątecznej istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w PZPSW w Hrubieszowie. Rodzice,...

czytaj więcej »

10 grudnia 2014 15:32 | Komunikaty

Informacja dla rodziców dotycząca organizacji opieki dla dzieci SOSW w Hrubieszowie w okresie przerwy świątecznej w grudniu 2014 r.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie informuje rodziców, że w okresie przerwy świątecznej tj. w dniach 24 – 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów Specjalnego Ośrodka...

czytaj więcej »