Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

05 marca 2014 15:57 | Aktualności

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Tenisie Stołowym PTSS ,,Sprawni Razem’’ Hrubieszów 2014

Cel zawodów:

Propagowanie tenisa stołowego i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży niepełnosprawnej.

Wyłonienie reprezentacji Województwa Lubelskiego na Mistrzostwa Polski.

 Organizator:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Hrubieszowie,

- PTSS ,,Sprawni Razem”

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Mamy Siebie”

Termin i miejsce:

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniu 12. 03. 2014 r. (środa) w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Hrubieszowie ul Zamojska 16a

Program zawodów:

  9:30-10.00   przyjazd ekip, weryfikacja zawodników

10:10-10.20   rozpoczęcie zawodów,

10:30-14.00   turniej indywidualny w grupach,

14:05-15.00   obiad

15:05-15.30   zakończenie mistrzostw, dekoracja zawodników, ogłoszenie składu reprezentacji na zawody krajowe.

Warunki uczestnictwa:

  1. Prawo startu w rozgrywkach mają uczniowie szkół i ośrodków  specjalnych podstawowych,   gimnazjalnych i zawodowych oraz  absolwenci.
  2. W mistrzostwach uczestniczą reprezentacje Oddziałów Terenowych PTSS ,,Sprawni Razem’’ Radzynia Podlaskiego, Włodawy, Zamościa i Lublina. Zawodnicy którzy zajęli miejsca I i II w swoich kategoriach wiekowych:

                ▪  Dziewczęta rocznik 1998 i młodsze

                ▪  Dziewczęta rocznik 1997 i starsze

                ▪  Chłopcy rocznik 1998 i młodsi

                ▪  Chłopcy rocznik 1997 i starsi.

      3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest zgłoszenie pisemne lub faksem imiennego wykazu uczniów (absolwentów), z datą urodzeń, nazwą szkoły (ośrodka) potwierdzonego przez dyrektora i nauczyciela (opiekuna).

Termin nadsyłania zgłoszeń:

        1.  10.03.2014 r.

      Uwaga: Każdy zawodnik musi posiadać aktualną legitymację szkolną lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych(dla uczniów niepełnoletnich) oraz zaświadczenie lekarskie.

System rozgrywek:

  1. Zawody zostaną rozegrane indywidualnie przy udziale zgłoszonych zawodników w każdej kategorii.
  2. System rozgrywek do dwóch przegranych tzw. radziecki. Zawodnik, który przegra jeden pojedynek, może jeszcze walczyć o drugie miejsce w mistrzostwach.
  3. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z nowymi przepisami PZTS.

            ▪  Set będzie wygrany przez zawodnika, który pierwszy zdobędzie 11 punktów oprócz stanu gdy obaj zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie wygrany przez zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2-u punktowe.

            ▪  Zwycięzcą meczu zostanie zawodnik, który pierwszy wygra niezbędną do zwycięstwa liczbę setów w pojedynku składającym się z liczby setów (np. 2:0,2:1).

            ▪  Po każdych 2 punktach , które zostaną zaliczone zawodnik odbierający staje się podającym i tak aż do końca seta

            ▪  Podanie winno być wykonane z wyraźnie podrzuconej piłeczki na wysokość minimum 20 cm, widocznej przez sędziego i przeciwnika (podanie z tzw. "ręki" będzie uznawane jako strata punktu).

 Finansowanie:

  1. Koszty organizacyjne ponosi organizator.
  2. Organizator  zapewnia odpłatnie obiad-8zł (po zamówieniu).
  3. Koszty przejazdu i ubezpieczenia zawodników pokrywają uczestnicy ekip.

Nagrody:

           1.  Za miejsce 1-3 zawodnicy otrzymują dyplomy i medale.

           2.  Za miejsce 1-3 w drużynowo Ośrodek-Szkoła otrzymują puchar .

           3.  Miejsce 1-2  w każdej kategorii wiekowej premiowane jest udziałem w Mistrzostwach Polski.

 Postanowienia końcowe:

1.   Opiekę medyczną zapewnia organizator.

2.   Zawodników obowiązuje strój sportowy(z wyjątkiem białego koloru).

3.   Opiekunowie winni posiadać obuwie sportowe.

4.   We wszystkich sprawach organizacyjnych dotyczących regulaminu oraz

      spraw, których regulamin nie rozstrzyga decyduje organizator.

 

Kontakt:

SOSW Hrubieszów ul Zamojska 16a, 22 – 500 Hrubieszów, Telefon / Fax  84 696 24 55 lub telefony bezpośrednie: Marcin Perkman - 691552183, Ireneusz Biernacki - 608628725

Przeczytano: 1041 razy. Wydrukuj|Do góry