Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

15 lutego 2014 23:50 | Aktualności

Dofinansowanie projektu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Mamy Siebie"

Jest nam miło poinformować, że wniosek o dofinansowanie zadania złożony przez nasze Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Mamy Siebie" działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym otrzymał w II konkursie grantowym "Granty na rozwój NGO" w ramach projektu "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" pozytywną ocenę formalną i wysoką ocenę merytoryczną.

Dofinasowanie w kwocie 49.751,00 zł przeznaczone zostało na realizację zadania pod nazwą: "Integracyjne Folkowisko - cykl zajęć aktywizujących mieszkańców Gotanii".

Projekt "Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Fundusze Szwajcarskie przewidują wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Fundusz zakłada, iż co najmniej 40 proc. środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach Polski południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

 

 

 

swisslogo.png

OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIAŹródło: http://www.gotania.sppw.pl

Przeczytano: 1187 razy. Wydrukuj|Do góry