Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

13 października 2013 14:20 | Aktualności

„Wprowadzenie ucznia z autyzmem w system szkolny”

Pod takim tytułem Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom "Mamy Siebie" dziełające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w PZPSW w Hrubieszowie w dniach 4 - 5 października 2013 r. zorganizowało szkolenie dla kadry zarządzającej placówkami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Spotkali się tutaj przede wszystkim dyrektorzy i wicedyrektorzy Ośrodków Specjalnych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych oraz szkół z terenu województwa lubelskiego. W szkoleniu wzięło udział 40 osób. Poprowadziła je Pani Jadwiga Laliczyńska-Babczyk  - oligofrenopedagog, specjalista terapii i edukacji osób z autyzmem, również nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. 

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na problemy w porozumiewaniu się, rozwoju społecznym, a także odmienny sposób przetwarzania informacji, dzieci i młodzież z autyzmem stanowią wielkie wyzwanie dla systemu oświaty. Szkolenie przybliżyło uczestnikom jak należy zorganizować współpracę z rodzicami, jak przygotować obiekty szkolne, pracę nauczycieli oraz jakie inne warunki należy stworzyć, aby dziecko z zaburzeniami spektrum autyzmu poradziło sobie w szkole i dobrze się w niej zaadaptowało.

Szkolenie odbyło się w Hotelu "Jagiełło" w Hrubieszowie.

 

rops_lublin.png

Szkolenie zostało sfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

w ramach projektu "Wieloaspektowość w pracy terapeutycznej"


Przeczytano: 1453 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: