Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

12 września 2013 10:35 | Aktualności

Projekt "Wieloaspektowość w pracy terapeutycznej" już rozpoczęty !!!

Już 16 sierpnia 2013 r. w naszej placówce ruszył projekt "Wieloaspektowość w pracy terapeutycznej". Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Mamy Siebie" działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w PZPSW w Hrubieszowie.

Zadanie zostało sfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, z dotacji Województwa Lubelskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 


P
rojekt skierowany jest do 
nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mutyzmem, dysleksją, zaburzeniami mowy, zamieszkałymi na terenie województwa lubelskiego. M
a on na celu podniesienie kwalifikacji osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji i edukacji społecznej dzieci i młodzieży z dysleksją, autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

W ramach tego projektu Stowarzyszenie zorganizuje trzy szkolenia dla nauczycieli:

1)"Stymulacja mechanizmów prawej i lewej półkuli”  - prowadzący dr Marta Korendo, filolog języka polskiego oraz logopeda, adiunkt krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Osoba, która prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. 

Szkolenie odbędzie się 21 września 2013 r.


2)"Metody badania zagrożenia dysleksją" 
- prowadzący dr Marta Korendo.

Szkolenie odbędzie się 22 września 2013 r.


3)"Trudne zachowanie – pozytywne podejście, kierowanie zachowaniem dziecka z autyzmem" - prowadzący 
 Jadwiga Barbara Laliczyńska-Babczyk, oligofrenopedagog, terapeuta-praktyk, Pedagog specjalny w SOSW w Skarżysku Kamiennej. 

 Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 października 2013 r. 

W każdym z trzech powyższych szkoleń może wziąć udział maksymalnie 30 nauczycieli. Szkolenia odbędą się w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 A. 

4)"Wprowadzenie ucznia z autyzmem w system szkolny" - prowadzący  Jadwiga Barbara Laliczyńska-Babczyk. Szkolenie dla kadry zarządzającej placówkami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem odbędzie się w dniach 4 - 5 października 2013 r.

Szkolenie odbędzie się w Hotelu "Jagiełło" w Hrubieszowie.

Koszt jaki ponosi uczestnik to opłata 40 zł, którą należy uiścić po otrzymanej informacji o zakwalifikowaniu na dane szkolenie. Ponadto uczestnik ponosi koszty dojazdu na szkolenie. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wypełnienie i podpisanie kart zgłoszeniowych na każde interesujące Państwa szkolenie oraz podpisanie niniejszego regulaminu i przesłanie wszystkich dokumentów faxem pod nr 846962455 oraz w wersji drukowanej na adres:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom "Mamy Siebie" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Hrubieszowie ul. Zamojska 16a, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem „Wieloaspektowość pracy terapeutycznej"


Rekrutacja trwa od 07 września do 17 września 2013 r. Spotkanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się 17 września 2013 r.


Przeczytano: 1487 razy. Wydrukuj|Do góry