Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

21 lipca 2013 20:47 | Aktualności

Wizyty studyjne w ramach projektu "Nauczyciel w przedsiębiorstwie"

W dniach 08 - 15 lipca 2013 r. grupa dwunastu nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie wzięła udział w zagranicznych wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach branży medycznej oraz ochrony środowiska na terenie Włoch, Austrii, Szwajcarii i Niemiec.

Zagraniczne wizyty studyjne są kolejnym po panelach eksperckich, szkoleniach i praktykach etapem Projektu "Nauczyciel w przedsiębiorstwie". Zaplanowane zagraniczne wizyty studyjne umożliwiły nauczycielom bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej, stosujących innowacyjne w skali światowej rozwiązania produktowe, procesowe i organizacyjne. Tematyka i profil wizyty odpowiadają specyfice zawodu każdego uczestnika projektu oraz służą zaktualizowaniu wiedzy, poznaniu najnowszych technologii oraz w znaczącym stopniu wpłyną na modyfikację procesu kształcenia. Takie poznanie nowoczesnych parków technologicznych stosowanych w danej branży stanowi odpowiedź na pilną potrzebę zmodernizowania szkolnictwa zawodowego, które musi zostać powiązane z potrzebami innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, z zastosowaniem nowoczesnych technologii projektowania i wytwarzania.

Projekt "Nauczyciel w przedsiębiorstwie" realizowany jest przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A. w partnerstwie z Euro Inwest Centrum Doradztwa Finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

 

Więcej można przeczytać na stronie internetowej

projektu  >>> wejdź tutaj >>>

Przeczytano: 1767 razy. Wydrukuj|Do góry