Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

20 listopada 2020 09:28 | Aktualności

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka święto obchodzone corocznie 20 listopada, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25 rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

 

Tekst: M.Dobrowolska-Pawluk

3641993.jpg

Przeczytano: 87 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: