Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

08 września 2020 12:39 | Aktualności

Zapraszamy nauczycieli oraz rodziców do "Akademii kompetencji"

Od 2 września do 10 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie w Hrubieszowie będzie realizować projekt „Akademia kompetencji”, który jest dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Jeśli chcesz uczestniczyć w szkoleniach/warsztatach i jesteś rodzicem/opiekunem osoby niepełnosprawnej, wolontariuszem lub osobą pracującą (np. w SOSW, PPP, OREW, WTZ, domach samopomocy, szkołach integracyjnych itp.) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słuchową, wzrokową i autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi i mieszkasz na terenie jednego z czterech powiatów województwa lubelskiego: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, chełmskiego, to zapisz się na interesujące Cię szkolenie. Ilość osób na dane szkolenie jest ograniczona.

W ramach projektu oferujemy następujące warsztaty:

Szkolenia tylko dla kadry - osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi,

- szkolenie - „Dyslalia – postępowanie logopedyczne w przypadku nienormatywnej wymowy głosek „f. w, h/ch” oraz „l”, braku automatyzacji głosek dentalizowanych, przyśpieszonego tempa mówienia, zaburzeń kinestezji artykulacyjnej” - szkolenie przeznaczone jest dla kadry, która bezpośrednio zaangażowana jest w proces rehabilitacji społecznej. Przeznaczone dla 20 osób.  Szkolenie ma na celu zaprezentowanie wybranych problemów dyslalii, w tym: nienormatywnej wymowy głosek o zapisie „f, w, h/ch” oraz „l”, a także braku automatyzacji głosek dentalizowanych i zaburzeń kinestezji artykulacyjnej, również przyśpieszonego tempa mowy.  Szkolenie poprowadzi dr I. Michalak- Widera. Każdy uczestnik szkolenia musi dokonać opłaty 50 zł. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020.

- szkolenie – „Połykanie i pozycja spoczynkowa języka oraz współistniejące problemy” - szkolenie przeznaczone jest dla kadry, która bezpośrednio zaangażowana jest w proces rehabilitacji społecznej. Przeznaczone dla 20 osób.  Szkolenie ma na celu przybliżenie logopedom wybranych problemów z mową dziecka, za które odpowiadają m.in. nieprawidłowe połykanie oraz pozycja spoczynkowa języka, czy krótkie wędzidełko języka, a także osłabione bądź wzmożone napięcie ciała, w tym narządów mowy: warg i języka. Szkolenie poprowadzi dr I. Michalak- Widera. Każdy uczestnik szkolenia musi dokonać opłaty 50 zł. Szkolenie odbędzie się 11 października 2020.

- kurs kulinarny „Akademia  Kulinarna”– kurs przeznaczony jest dla kadry, bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestniczyć w nim będzie 40 osób. Każdy z uczestników będzie uczestniczył w 2 spotkaniach. (będzie miał do wyboru dwa tematy). W jednym spotkaniu będzie uczestniczyć 20 osób. Zostaną poruszone cztery tematy: - Buliony, zupy, kremy i wywary - Drób i wieprzowina 3- Ryby i owoce morza - Desery. Kurs kulinarny poprowadzi szef kuchni Hotelu Artis w Zamościu Marcin Sikora.

 

Szkolenia dla kadry - osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, wolontariuszy i rodziców/opiekunów osób niepelnosprawnych

- szkolenie „Aspekty medyczne w autyzmie - szkolenie dla wolontariuszy, osób bezpośrednio zaangażowanych w rehabilitację społeczną, kadry i rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, poprowadzi lekarz- specjalista  psychiatrii, doktor nauk medycznych Bożena Śpila.  Grupa uczestnicząca w szkoleniu będzie liczyła 30 uczestników. Program szkolenia będzie obejmował, m.in.,: „Epidemia” autyzmu  w drugie dekadzie XXI wieku- omówienie statystyk zapadalności w USA , UE i Polsce, koncepcja epigenetyczna autyzmu, itd

- warsztaty „Kolorowy świat stymulacji = kreatywność oraz twórcze myślenie” – szkolenie dla 40 uczestników - dwóch grup 20 osobowych: wolontariuszy, osób pracujących z osobami niepełnoprawnymi oraz rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych. Szkolenie poprowadzi terapeuta Integracji Sensorycznej i trener Sensoplastyki@ mgr. A.Malon Celem szkolenia będzie wyposażenie osób na co dzień pracujących i wychowujących osoby niepełnosprawne w wiedzę, że powinniśmy kształcić twórczych, samodzielnych ludzi i wyzwalać w nich pokłady wielozmysłowego poznawania świata.

 

Szkolenia dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych

- szkolenie „Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się” - szkolenie dla 20 rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych poprowadzi  terapeuta AAC mgr. I.Krawiec. Celem szkolenia jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się oraz rozbudzenie świadomości o możliwościach rozwoju komunikacji u swojego dziecka.

- warsztaty „Diagnoza możliwości komunikacyjnych dziecka. Tworzenie pomocy komunikacyjnych” – szkolenie dla 20 rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych poprowadzi  terapeuta AAC mgr. I.Krawiec. Każdy z uczestników szkolenia wypełni kwestionariusz pod kątem umiejętności komunikacyjnych własnego dziecka i wykona dla niego pomoc komunikacyjną.

- szkolenie „Metoda terapii czaszkowo – krzyżowej i jej wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży” - szkolenie dla 20 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych poprowadzi certyfikowany terapeuta metody terapii czaszkowo – krzyżowej mgr. M.Jarmusz.  W wyniku szkolenia rodzice/opiekunowie zdobędą i poszerzą swoją wiedzę  na temat nieinwazyjnej metody, która może wspomóc wiele dolegliwości układu poznawczego  u dzieci a także u siebie oraz praktycznie nauczą  się wykorzystywać elementy tej metody w różnych sytuacjach  bólowych  czy w sytuacjach stresowych.

- szkolenie „Racjonalne odżywianie i jego wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną” – szkolenie dla 20 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych poprowadzi nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i zdrowego żywienia mgr. A.Kozicka. Racjonalne odżywianie jest jednym z najważniejszym czynników zapewniających optymalny rozwój dziecka. Dodatkowo prawidłowe żywienie pozwala na obniżenie ryzyka chorób, w tym chorób dietozależnych.

- szkolenieZaburzenia odżywiania dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Downa -omówienie wybranych specjalistycznych diet stosowanych przy zaburzeniach odżywiania” - 2 godzinne szkolenie dla 20 rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych poprowadzi nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i zdrowego żywienia mgr. M.Szczucka. Szkolenie ma na celu przybliżenie problemu zaburzeń odżywania dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Downa.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy w sekretariacie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A w Hrubieszowie; deklaracja udziału w załączeniu.

Przeczytano: 108 razy. Wydrukuj|Do góry