Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

31 sierpnia 2020 13:03 | Aktualności

Zarządzenie Dyrektora PZPSW w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w SOSW w PZPSW w Hrubieszowie w roku szkolnym 2020/2021

W załączeniu przedstawiamy Państwu zarządzenie dyrektora PZPSW w Hrubieszowie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w PZPSW w Hrubieszowie podczas trwania pandemii COVID – 19.

Procedury dotyczą wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych, rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, uczniów i wychowanków SOSW, dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ich rodziców oraz rodziców uczestniczących w konsultacjach, zebraniach, spotkaniach lub zajęciach dla rodziców odbywających się na terenie placówki oraz innych osób przebywających na terenie placówki za zgodą dyrektora.

Przeczytano: 146 razy. Wydrukuj|Do góry