Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

20 maja 2020 12:01 | Aktualności

Wznowienie wybranych zajęć w SOSW

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że po przywróceniu siedziby PZPSW do celów dydaktycznych w dniu 21.05 2020 r., od dnia 25 maja 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w PZPSW w Hrubieszowie wznowione będą, za zgodą rodziców:

  • zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Nadal utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. Od liczby uczniów, których rodzice wyrażą wolę powrotu do szkoły zależy, czy w naszym ośrodku będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • konsultacje na terenie szkoły dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności z tych z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Uczniowie od dnia 25.05. będą mieli możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Zajęcia w placówce będą odbywać się w godzinach 8.00 - 13.30

Od 01 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie placówki.

Wszystkie zajęcia w placówce będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

INTERNAT NADAL POZOSTAJE NIECZYNNY!!!

Dowozy z terenu gmin będą realizowane, jednak rodzice powinni poinformować przewoźnika o udziale dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę.

Uprasza się rodziców dzieci i młodzieży, poza już uzgodnionymi, o kierowanie zgłoszeń chęci udziału w zajęciach do sekretariatu Ośrodka telefonicznie w godz. 9.00 – 12.00

Prosimy o zapoznanie się z informacjami i wytycznymi MEN, MZ i GIS >>>kliknij tutaj>>>Przeczytano: 553 razy. Wydrukuj|Do góry