Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

14 maja 2020 18:17 | Aktualności

Konkurs "Zabawka sensoryczna"

Zapraszamy do udziału w Konkursie na wykonanie "Zabawki sensorycznej".

Termin nadsyłania prac 15.06.2020 r.

Kategorie wiekowe:

I kategoria – klasy 1- 3

II kategoria – klasy 4- 8

podkategorie: książeczka sensoryczna, zabawka sensoryczna, pudełko sensoryczne lub rękawica sensoryczna.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.06.2020 r.


Cele konkursu:

•  promocja sztuki użytkowej i wizualnej,

•  rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności, twórczego myślenia i wyobraźni,

•   rozwijanie wrażliwości sensorycznej u dzieci i młodzieży,

•  rozwijanie zdolności manualnych.

 

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej w strukturę SOSW w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Wykonanie jednej pracy konkursowej przez ucznia – książki sensorycznej,  zabawki sensorycznej, pudełka sensorycznego lub rękawicy sensorycznej.
  • Jeśli pracą konkursową będzie – Książka sensoryczna to powinna liczyć 10 kartek oraz mieć sztywne okładki.
  • Dzieci mogą wykonać pracę z pomocą rodzica bądź nauczyciela.
  • Praca nie powinna zniszczyć się pod wpływem użytkowania.
  • Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
  • Wykorzystanie różnorodnych faktur i materiałów (filc, papier piankowy, sznurek, wstążki, papier ścierny, guziki itp.).
  • Praca może być  wykonana  przez  jedno  dziecko  (prace  zbiorowe  nie  biorą  udziału  w konkursie).Prace mogą być wykonane dowolną techniką – z tektury, materiału, pianki, cienkich deseczek itp.
  • Do pracy prosimy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa).Wypełnioną zgodę na udział ucznia w konkursie oraz zgodę na przeniesienie praw autorskich i publikację pracy  (druki  dołączone  do  regulaminu)  należy  przesłać  lub dostarczyć wraz z pracą w określonym terminie.
  • Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.

Wyrażając  zgodę  na  udział   w   konkursie,   wyrażasz   zgodę   na   warunki   zawarte w regulaminie konkursu.

Praca konkursowa powinna być starannie zapakowana.

Prace należy dostarczyć do 15.06.2020 r. do sekretariatu PZPSW lub wysłać na adres PZPSW ul. Zamojska 16A

22-500 Hrubieszów z dopiskiem: Konkurs Zabawka Sensoryczna.

 Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 czerwca 2020 r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora:  http://pzpswhrubieszow.pl/ w zakładce Aktualności oraz na fanpage’u Facebooka:

 https://www.facebook.com/pzpshrubieszow/

W przypadku jeśli uczeń nie będzie mógł odebrać nagrody, zostanie ona przesłana na koszt Organizatora

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie będą podlegać: bogactwo doznań sensorycznych, oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, trwałość wykonania, a także estetyka wykonania pracy.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Jury może przyznać w każdej kategorii i podkategorii: miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienia.

Decyzje Jury są ostateczne.

 Autor konkursu i pomysłodawca:

Agata Malon – terapeuta SI PZPSW we współpracy z Magdaleną Mielniczuk – terapeutą SI PZPSW.Przeczytano: 312 razy. Wydrukuj|Do góry