Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

12 marca 2020 14:00 | Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 

 

Hrubieszów, dn. 12.03.2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 05/2020

Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. prof. Zofii Sękowskiej w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie 

Ze względu na wystąpienie na terenie kraju oraz powiatu hrubieszowskiego zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011 nr 161 poz. 968) oraz za zgodą organu prowadzącego jakim jest Powiat Hrubieszowski, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie zarządza, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz wszystkie inne zajęcia prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. prof. Zofii Sękowskiej w PZPSW w Hrubieszowie na czas oznaczony od dnia 16.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r.

§ 2.

Ze względu na małą liczbę uczniów i wychowanków, w dniach 12-13 marca 2020 r. w placówce prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze wg ustalonego harmonogramu.

§ 3.

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni w dniach 16-25 marca 2020 r. pozostają do dyspozycji dyrektora placówki w gotowości do pracy.

§ 4.

Pracownicy niepedagogiczni w dniach 16-25 marca 2020 r. pełnią dyżury w placówce wg ustalonego harmonogramu.

§ 5.

W związku z nieprzewidywanym rozwojem sytuacji, w porozumieniu z organem prowadzącym, mogą być wdrożone w placówce zadania i zasady pracy stosowne do zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                Lech Jurczuk - Dyrektor PZPSW

Przeczytano: 205 razy. Wydrukuj|Do góry