Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

18 grudnia 2019 15:40 | Aktualności

Zajęcia profilaktyczne - "Nie hejtuję - reaguję"

18 grudnia 2019 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów z zakresu cyberprzemocy, hejtu oraz mowy nienawiści „Nie hejtuję – reaguję”. Zajęcia przygotowane zostały w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej realizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia w klasach I-III oraz IV-VI. Dodatkowo zajęciami objęte zostały klasy VII-VIII i I-III Branżowej Szkoły Zawodowej Pierwszego Stopnia. Tematyka zajeć profilaktycznych obejmowała cyberprzemoc, hejt oraz mowę nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w tych procesach. Bardzo ważną kwestią walki z hejtem jest reagowanie na to zjawisko – reagować powinny ofiary i świadkowie hejtu. Omówione zostały także metody radzenia sobie z internetowym hejtem, przedstawiliśmy możliwe sposoby reagowania – zarówno przez ofiarę jak i przez świadka. Wspólnie stworzyliśmy 10 zasad antyhejtowych.

Przeczytano: 845 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: