Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

17 grudnia 2019 10:33 | Aktualności

„Święta Bożego Narodzenia widziane duszą dziecka” - zajęcia otwarte

W dniu 16.12.2019 r. w jednym z zespołów rewalidacyjno – wychowawczych SOSW w PZPSW w Hrubieszowie odbyły się zajęcia integracyjne dla rodziców i nauczycieli, mające zarazem charakter otwarty. Tematyka zajęć: „Święta Bożego Narodzenia widziane duszą dziecka” - rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej (zajęcia otwarte: integracyjne dla rodziców i nauczycieli). Głównym celem prowadzonych z wychowankami zajęć, przy jednoczesnym udziale wsparciu rodziców i nauczycieli było rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Zajęcia stanowiły doskonałe odzwierciedlenie powiązania metod AAC jako jednej z podstawowych aktywności wychowanków odpowiedziami nauczyciela. Doskonalono kanały ekspresji i język ciała, wydłużano czas koncentracji uwagi na przedmiotach z oczekiwanym sukcesem. Podczas zajęć korygowane również były zachowania negatywne, incydentalne a wzmacniane nagrodą zachowania społecznie ożądane. Bardzo istotnym celem rewalidacyjnym w trakcie zajęć było usprawnianie ruchów z zakresu motoryki małej i dużej, eliminowanie stereotypii ruchowych a także doskonalenie mowy czynnej z zachowaniem intencji komunikacyjnej. Podczas prowadzonych zajęć, bardzo atrakcyjnych dla wychowanek i innowacyjnych można było zauważyć duże skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach i twórczość na miarę możliwości wychowanek. Szczegółowy, autorski scenariusz zajęć został opublikowany w zakładce publikacje.

Przeczytano: 354 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: