Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

13 grudnia 2019 23:07 | Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt "Patrząc w przyszłość"

W piątek 13 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Patrząc w przyszłość" współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON, a realizowanego przez Stowarzyszenie "Mamy Siebie". W ramach zrealizowanego zadania prowadzone były:

  • indywidualne zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej, które polegały na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne. Zajęcia dla dzieci były bardzo atrakcyjne, gdyż miały charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy były dostarczane  dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. W trakcie terapii nie uczono dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiano integrację sensoryczną wzmacniając procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.
  • grupowe zajęciach z alternatywnych metod komunikowania AAC. Głównym celem zajęć było rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych z naciskiem na wspólne relacje i dialog. Zajęcia oparte były na zabawie i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Uczestnicy zapoznawani byli z programem Mówik, symbolami przestrzennymi PCS, korzystali z komunikatorów Step-by-Step. Na potrzeby zajęć tworzone były tablice komunikacyjne, książki do komunikacji oraz paszporty.
  • zajęcia z gospodarstwa domowego. Głównym celem zajęć było zainteresowanie uczniów przyrządzaniem prostych posiłków jako umiejętnością pożytecznie wykonywaną w życiu codziennym, która z czasem może przerodzić się w interesujące hobby. Zdrowe żywienie stanowi jedną z form terapii pedagogicznej, uczestnicy projektu nabywali umiejętności praktyczne, pozwalające im na samodzielne korzystanie z urządzeń codziennego użytku, gospodarowania surowcami i finansami w gospodarstwie domowym. Poznali techniki sporządzania posiłków prostych i zdrowych oraz podstawy savoir vivre przy spożywaniu posiłków.
  • zajęcia krawiecko-dziewiarskie. Ich celem było rozwijanie zainteresowań uczestników, pokazywanie im twórczych i kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez tworzenie prac rękodzielniczych oraz nauka samodzielności i bezpieczeństwa w posługiwaniu się narzędziami krawieckimi. Młodzież uczyła się ekonomicznego wykorzystywania materiałów, poczucia estetyki oraz doboru tkanin i elementów dekoracyjnych względem siebie. Uczestnicy poznali  technikę tworzenia obrazów ,,malowanych” wełną czesankową, szyli maskotki, torby.
  •  indywidualne oraz grupowe zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne. Głównym zadaniem prowadzonych zajęć było usuwanie istniejących dysfunkcji fizycznych oraz przygotowanie uczestników do dalszej rehabilitacji społecznej. Spotkania prowadzone były według indywidualnie opracowanych programów dostosowanych do specyficznych potrzeb uczestników z uwzględnieniem zaleceń lekarskich oraz własnych obserwacji fizjoterapeuty prowadzącego zajęcia. Podczas spotkań wykorzystywana była kinezyterapia oraz elementy metod najbardziej cenionych w specjalistycznej rehabilitacji, jak: PNF - torowanie nerwowo-mięśniowe, a także Balance Taping Therapy.
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne z terapii logopedycznej. Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych przez dzieci. Podczas gier i zabaw logopedycznych dzieci doskonaliły sprawność oddechową, fonacyjną i artykulacyjną, utrwalały prawidłowe nawyki oddechowe, poznały nowe słownictwo, wzbogacały słownik czynny i bierny, rozwijały słuch fonematyczny oraz doskonaliły sprawność aparatu mowy. Proponowane przez logopedę ćwiczenia wyzwalały u dzieci spontaniczną aktywność werbalną oraz dały możliwość przeżywania radości z mówienia.

Podczas konferencji podsumowującej realizację zadań projektu, uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć, prac krawieckich i dziewiarskich oraz poczęstunek przygotowany przez grupę realizującą zajęcia z gospodarstwa domowego.

 

Przeczytano: 389 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: