Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

09 grudnia 2019 15:18 | Aktualności

"Mikołajki w zespołach" - zajęcia otwarte

W dniu 05.12.2019 r. w dwóch zespołach rewalidacyjno – wychowawczych odbyły się zajęcia integracyjne dla rodziców i nauczycieli, mające zarazem charakter otwarty. Tematyka zajęć: „Mikołajki w zespołach” - rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej  i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Głównym celem prowadzonych z wychowankami zajęć, przy jednoczesnym udziale wsparciu rodziców i nauczycieli było rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Zajęcia stanowiły doskonałe odzwierciedlenie powiązania metod AAC jako jednej z podstawowych aktywności wychowanków z odpowiedziami nauczyciela. Doskonalono kanały ekspresji i język ciała, wydłużano czas koncentracji uwagi na przedmiotach z oczekiwanym sukcesem. Podczas zajęć korygowane również były zachowania negatywne, incydentalne a wzmacniane nagrodą zachowania społecznie pożądane. Bardzo istotnym celem rewalidacyjnym w trakcie zajęć było usprawnianie ruchów z zakresu motoryki małej i dużej, eliminowanie stereotypii ruchowych a także doskonalenie mowy czynnej z zachowaniem intencji komunikacyjnej. Podczas prowadzonych zajęć, bardzo atrakcyjnych dla wychowanków i innowacyjnych można było zauważyć duże skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach i twórczość na miarę możliwości ich.

Szczegółowy, autorski scenariusz zajęć został opublikowany w zakładce publikacje.

Przeczytano: 382 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: