Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

17 stycznia 2019 13:26 | Aktualności

Konferencja "Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży"

„... gdy życie przestaje nas ciekawić

   i pobudzać, destrukcja łatwo może stać się

środkiem na wszechogarniającą nudę”

                                                      Erich Fromm


16 stycznia 2019 r. odbyła się w naszym ośrodku konferencja naukowo - szkoleniowa na temat: Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne  dzieci i młodzieży.  Geneza i profilaktyka. Celem konferencji było wskazanie na czynniki ryzyka podejmowania zachowań presuicydalych i suicydalnych przez młodzież, nauka rozpoznawania objawów i tendencji suicydalnych oraz doskonalenie umiejętności reagowania na sytuacje zwiastujące zachowania samobójcze.

Adresatami konferencji byli przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie, ale dużą część uczestników stanowili również pracownicy służb pomocy społecznej z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Gościem honorowym konferecji była Pani Maryla Symczuk - Starosta Hrubieszowski.

 Wykłady i prezentacje przedstawili:

  • Pan dr Jacek Olszewski z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - Samouszkodzenia i próby samobójcze z perspektywy psychologii klinicznej,
  • Pani dr Małgorzata Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Rodzinne korelaty zachowań suicydalnych  dzieci i młodzieży,
  • Pani mgr Joanna Kulikowska z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Lublinie - Interwencja kryzysowa i standardy postępowania w sytuacji podejmowania przez dzieci i młodzież samouszkodzeń i zachowań autoagresywnych.

Licznie zgromadzeni uczestnicy potwierdzili trafność wyboru tematyki naszej konferencji. Istotnym atutem był pełen profesjonalizm naszych prelegentów, którzy w swych wystąpieniach prezentowali wiedzę w połączeniu z własnymi doświadczeniami i  praktycznymi rozwiązaniami.  

Pragniemy w tym miejscu podziękować również dyrekcji i nauczycielom przedmiotów gastronomicznych ZS nr 1 w Hrubieszowie za przygotowanie profesjonalnego poczęstunku dla uczestników spotkania i naszych gości oraz nauczycielom PZPSW za przygotowanie sali i obsługę konferecji.

 

 

Przeczytano: 369 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: