Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

08 stycznia 2019 21:35 | Aktualności

Konferencja naukowo - szkoleniowa. Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców oraz rodziców do udziału w konferencji naukowo szkoleniowej SAMOUSZKODZENIA ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE DZIECI I MŁODZIEŻY. GENEZA I PROFILAKTYKA. Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2019r. w godzinach 12.30 - 16.30 w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 A. 

      Celem konferencji jest wskazanie na  czynniki ryzyka podejmowania zachowań presuicydalych i suicydalnych przez młodzież, nauka rozpoznawania objawów i tendencji suicydalnych oraz doskonalenie umiejętności reagowania na sytuacje zwiastujące zachowania samobójcze.

Treści programowe:

12.30 Rozpoczęcie konferencji: Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie – mgr inż. Lech Jurczuk oraz pedagog szkolny - mgr Małgorzata Dobrowolska - Pawluk

12.45 - 13.30 Samouszkodzenia i próby samobójcze z perspektywy psychologii klinicznej dr Jacek Olszewski - Humanitas

13.30 - 14.15 Rodzinne korelaty zachowań suicydalnych  dzieci i młodzieży – dr Małgorzata Sitarczyk - WSEI

14.15  -   14.45 przerwa kawowa

14.45 - 15.30 Interwencja kryzysowa i standardy postępowania w sytuacji podejmowania przez dzieci i młodzież samouszkodzeń i zachowań autoagresywnych - mgr Joanna Kulikowska - TWP

15.30 - 16.30 dyskusja panelowa z udziałem nauczycieli, rodziców i wykładowców dotycząca genezy i profilaktyki zachowań autoagresywnych - moderator: dr Małgorzata  Sitarczyk

 

 

 

Przeczytano: 306 razy. Wydrukuj|Do góry