Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

08 stycznia 2019 10:30 | Aktualności

I Edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 2018/2019 "W sieci dobra i zła - zapobiegamy przestępstwom"

I. Organizator konkursu :

  Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

 

II. Jednostki współpracujące:

1. Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

 

III. Patronat Honorowy:

Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie

 

IV. Cele i zadania konkursu:

1. Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci  i młodzieży,

2. Celem- ukazanie policjantów w szerokim spektrum działań z przestępczością,

3. Przedstawienie formacji Policji przeznaczonej do  walki z przestępstwami i przestępcami,

4. Przybliżenie dobrych i złych stron internetowych o przestępstwie,

5. Dostrzeganie zależności między człowiekiem dobrym i złym, a otaczającym go środowiskiem,

6.Wychowanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu wyboru właściwej drogi życiowej,

7. Pobudzenie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem  dobrego człowieka na próbę ukierunkowania drugiej osoby złej w pozytywnym kierunku,

 

Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska  i sytuacje, a odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia swojego i innych. Zadaniem konkursu jest też promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości.

 

V. Technika i format prac:

Technika wykonania prac: grafika, malarstwo, kolaż, rysunek, techniki mieszane. Format prac konkursowych - dowolny.

Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez organizatorów.

                                                                       

VI. Kryteria wyboru prac:

1. Zgodność z tematem,

2. Poziom artystyczny,

3. Jakość i staranność wykonania.

 

VII. Terminy.

1. Termin złożenia prac plastycznych- do 09.02.2019r. w sekretariacie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 A.

2. Posiedzenie komisji konkursowej 13.03.2019r,godz. 9.00 (wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej PZPSW- Hrubieszów)

3. Oficjalne zakończenie konkursu - Sali konferencyjnej o godzinie 10.00 w dniu 20.03.2019r.  w placówce Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie, ulica Zamojska 16 A 

VIII. Kategorie:

I - Szkoła podstawowa-  klasy 1 - 3

II - Szkoła podstawowa-  klasy 4 - 8

III - Szkoła z SOSW- Hrubieszów.

 

IX. Nagrody i wyróżnienia:

1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu.

2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca.

3. Organizator zastrzega sobie dowolność w przyznawaniu wyróżnień.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

5. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

6. Informacje o laureatach nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej PZPSW w Hrubieszowie.

7. Uroczyste wręczenie nagród laureatom  konkursu odbędzie się Sali konferencyjnej o godzinie 10.00 w dniu  20.03.2019r. w placówce Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Hrubieszowie, ulica Zamojska 16 A 

 

Przeczytano: 261 razy. Wydrukuj|Do góry