Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

08 stycznia 2019 10:18 | Aktualności

III edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2018/2019 „Pożary, powodzie i różne codzienne z życia sprawy-strażak zawsze pomoc swą okaże”

I. Organizator konkursu :

  Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

 

II. Jednostki współpracujące:

1. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

2. Ochotnicze Straże Pożarne

 

III. Patronat Honorowy:

Starosta Hrubieszowski

Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

 

IV. Cele i zadania konkursu:

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Celem - ukazanie strażaków - ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska                    i sytuacje, które mają zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest też promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.

 

V. Technika i format prac:

Technika wykonania prac: grafika, malarstwo, kolaż, rysunek, techniki mieszane. Format prac konkursowych - dowolny.

 Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu.

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez organizatorów.

                                                                       

VI. Kryteria wyboru prac:

1. Zgodność z tematem,

2. Poziom artystyczny,

3. Jakość i staranność wykonania.

 

VII. Terminy.

1. Termin złożenia prac plastycznych- do 12.03.2019r. w sekretariacie Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 A.

2. Posiedzenie komisji konkursowej 16.04.2019r,godz. 9.00 (wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej PZPSW-Hrubieszów)

3. Oficjalne zakończenie konkursu - na stadionie miejskim Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu             i Rekreacji w Hrubieszowie w dniu 22.05.2019 roku

VIII. Kategorie:

I - Przedszkola

II - Szkoła podstawowa-  klasy 1 - 3

III - Szkoła podstawowa-  klasy 4 - 8

IV - Szkoły z SOSW- Hrubieszów.

IX. Nagrody i wyróżnienia:

1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu.

2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca.

3. Organizator zastrzega sobie dowolność w przyznawaniu wyróżnień.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

5. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

6. Informacje o laureatach nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej PZPSW w Hrubieszowie.

7. Uroczyste wręczenie nagród laureatom  konkursu odbędzie się na stadionie miejskim Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w dniu 22.05.2019 r.


III Edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i młodzieży 2018/19

pod hasłem: Pożary, powodzie i różne codzienne z życia sprawy - Strażak zawsze pomoc swą okaże

 

Przeczytano: 354 razy. Wydrukuj|Do góry