Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

31 grudnia 2018 13:05 | Aktualności

UWAGA!!! Zmiana stawek odpłatności za wyżywienie w stołówce PZPSW w Hrubieszowie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany stawek odpłatności za wyżywienie w stołówce PZPSW w Hrubieszowie, z dniem 01 stycznia 2019 r. ulegają zmianie stawki odpłatności za wyżywienie w stołówce PZPSW w Hrubieszowie.

W zarządzeniu ustalono następujące stawki odpłatności za wyżywienie:

  1. stawka za wyżywienie całodzienne wychowanków internatu SOSW oraz wychowanków Bursy Międzyszkolnej – 12 zł (śniadanie - 3,40 zł / obiad - 5,40 zł / kolacja - 3,20 zł -- zwolnienie z VAT);
  2. dla uczniów SOSW w PZPSW w Hrubieszowie oraz młodzieży szkół podległych organowi prowadzącemu jakim jest Powiat Hrubieszowski, korzystających z wyżywienia w formie obiadów, w  wysokości 5,40 zł (zwolnienie z VAT);
  3. dla wychowanków Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie  "Mamy Siebie" przy SOSW w PZPSW w Hrubieszowie, korzystających z wyżywienia w formie obiadów, w wysokości 2,92 zł, w tym 8% VAT (1/2 stawki obiadowej wychowanka SOSW + VAT);
  4. dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych PZPSW w Hrubieszowie, korzystających z wyżywienia w formie obiadów, w wysokości 7,00 zł (zwolnienie z VAT);
  5. dla pracowników niepedagogicznych PZPSW, nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół i placówek podległych organowi prowadzącemu jakim jest Powiat Hrubieszowski oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Przedszkola Specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mamy Siebie" przy SOSW w PZPSW w Hrubieszowie, a także emerytów SOSW, Bursy Międzyszkolnej oraz PZPSW, korzystających z wyżywienia w formie obiadów, w wysokości 7,60 zł, w tym 8% VAT;
  6. dla innych osób korzystających z wyżywienia w formie obiadów na stołówce PZPSW w Hrubieszowie w wysokości 9,75 zł w tym 8% VAT;
  7. dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych PZPSW w Hrubieszowie, korzystających z wyżywienia w formie zupy, w wysokości 18,00 zł miesięcznie (zwolnienie z VAT);
  8. dla innych osób korzystających z wyżywienia w formie zupy, w wysokości 20,00 zł miesięcznie, w tym 8% VAT;
  9. dla grup zorganizowanych korzystających z wyżywienia w formie obiadów, ceny podlegają negocjacji w zależności od wielkości grupy, jednak cena wynosi nie mniej niż 7,60 zł, w tym 8% VAT.

Stawki odpłatności za wyżywienie uzgodnione zostały z organem prowadzącym (Uchwała Zarządu Powiatu nr 11/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Przeczytano: 532 razy. Wydrukuj|Do góry