Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

01 grudnia 2017 18:32 | Aktualności

Integracyjne spotkanie z harcerkami

Wychowankowie Internatu uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z młodzieżą działającą w 1 Hrubieszowskiej Drużynie Harcerek „Sosna”. Zajęcia miały na celu wspólne, aktywne spędzenie czasu wolnego, wymianę informacji na temat pasji i zainteresowań oraz działalności harcerstwa na terenie naszego miasta. Harcerki opowiadały co daje im służba w harcerstwie, jakie wartości cenią i reprezentują w swoim życiu, jakimi zasadami kierują się w swym postępowaniu.

W dalszej części zajęć wychowankowie uczestniczyli w przygotowanych przez harcerki grach i zabawach, wspólnie śpiewano harcerskie piosenki przy akompaniamencie gitary. Zajęcia zakończyły się wręczeniem harcerkom plakatu z podziękowaniem,  wykonanego przez wychowanki grupy II oraz wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Do zobaczenia, czuwaj!

Przeczytano: 422 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: