Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

29 października 2016 23:01 | Aktualności

Zajęcia otwarte w zespole rewalidacyjno – wychowawczym dla rodziców i nauczycieli

W dniu 25.10.2016 r. w zespole rewalidacyjno – wychowawczym w SOSW PZPSW w Hrubieszowie, odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli.

Temat zajęć brzmiał: „Nasze ciało potrzebuje ruchu w jesieni”. Podczas prowadzenia zajęć nawiązywano i podtrzymywano kontakt wzrokowy, jak również  emocjonalny z wychowankami, zauważano nawet najmniejsze zmiany w poziomie aktywności uczennic. Następowało powiązanie aktywności wychowanek z odpowiedzią nauczyciela. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o zastosowaną metodę alternatywną -  PCS, wizualizację,  jak również komunikację w formie ruchów a także mimiki twarzy. Zajęcia otwarte miały również na celu doskonalenie kanałów ekspresji, języka ciała, rozwijano zdolności koordynowania gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ręki, wydłużano czas koncentracji uwagi na przedmiocie, ćwiczono precyzję ruchów rąk i spostrzegawczości. Doskonalono ćwiczenia z zakresu percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej a także kształcono słuch z uwzględnieniem muzyki relaksacyjnej. Podczas prowadzonych zajęć doskonalono umiejętność ujmowania przedmiotów całą dłonią, korygowano negatywne zachowania poprzez pozytywne wzmacnianie zachowań akceptowanych społecznie. Zakończenie zajęć uwieńczyły pozytywne wzmocnienia kierowane do wychowanek, jak również symboliczny kwiatek wręczony obecnym rodzicom i nauczycielom przez uczennice z zespołu. Na zakończenie zajęć obecni wypełnili ankietę ewaluacyjną.

Szczegółowy scenariusz zajęć znajduje się w zakładce Publikacje nauczycieli .

Przeczytano: 1340 razy. Wydrukuj|Do góry

Zajęcia otwarte w zespole rewalidacyjno – wychowawczym prowadzone przez Panią Beatę Gołofit-Hawryluk