Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

17 kwietnia 2015 23:27 | Aktualności

Warsztaty szkoleniowe z narzędzia M-CHAT-R

     Nauczyciele naszego Ośrodka uczestniczyli w warsztatach „Wczesna diagnoza dzieci z autyzmem” - pierwszym w Polsce szkoleniu nt. prowadzenia badań przesiewowych przy użyciu narzędzia M-CHAT-R/F. Szkolenie prowadziła Joanna Grochowska - psycholog, terapeuta, wiceprezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS w Warszawie, na co dzień zajmująca się diagnozowaniem małych dzieci z podejrzeniem autyzmu, która prowadzi terapie oraz konsultacje dla rodziców. 

    Szkolenie skierowane było do pedagogów,  psychologów i innych specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka do 3 roku życia, którzy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętność prowadzenia badania narzędziem oraz przekazywania rodzicom informacji o jego wynikach. 

Szkolenie organizowane było w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada" –www.badabada.pl

Celem tego Programu jest wprowadzenie i rozpropagowanie procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, tak by wychwytywać objawy ASD lub zagrożenia ASD na etapie ich ujawniania się. Oczekiwanym rezultatem będzie zmniejszenie stopnia niepełnosprawności powodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń.

Przeczytano: 975 razy. Wydrukuj|Do góry

Warsztaty szkoleniowe z narzędzia M-CHAT-R