Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

30 listopada 2014 17:09 | Aktualności

ZDĄŻYĆ PRZED PRZEMOCĄ

     Czwartek w naszym ośrodku był dniem wyjątkowym z powodu realizacji projektu finansowanego przez  Kuratorium Oświaty w Lublinie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w roku 2014, a dotyczącego wzmocnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim pod hasłem ZDĄŻYĆ PRZED PRZEMOCĄ.

Spotkanie  Pani dr Małgorzaty Sitarczyk z młodzieżą rozpoczęło cykl szkoleń na temat przemocy i agresji. Uczniowie uczestniczyli w treningu umiejętności kontrolowania negatywnych emocji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, dowiedzieli się jak należy zachować się w obliczu zagrożenia oraz jakie są konsekwencje dla sprawców przemocy.

Następnymi uczestnikami szkolenia byli rodzice naszych uczniów. Mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania u dzieci, wyposażeni zostali w umiejętności pozwalające na świadome stosowanie metod wychowawczych wobec dzieci z zaburzeniami zachowania. Rodzice skorzystali również z konsultacji indywidualnych.

Kolejną grupą objętą projektem byli nauczyciele i wychowawcy, którym pani Małgorzata dostarczyła wiedzy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej z zakresu standardów postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, w których wychowankowie przejawiają agresję i przemoc w różnych relacjach społecznych.

       Serdecznie dziękujemy pani dr Małgorzacie Sitarczyk za dzień spędzony z nami. Jesteśmy pewni, że podejmując takie działania zdążymy przed przemocą tworząc codziennie w naszej placówce, przyjazną i bezpieczną atmosferę.

Przeczytano: 1270 razy. Wydrukuj|Do góry

ZDĄŻYĆ PRZED PRZEMOCĄ