Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

18 listopada 2014 10:53 | Aktualności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie zaprasza na szkolenie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Hrubieszowie zaprasza pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli do udziału w dwóch szkoleniach  - warsztatach przygotowujących do realizacji programów wczesnej profilaktyki agresji, przemocy i uzależnienia od TV i gier komputerowych w dniach 12 – 13 grudnia 2014 r.

Są to programy rekomendowane  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach kierunku polityki Oświatowej na rok 2014/2015.

Łączny koszt szkoleń 240,00 zł (zapisy już trwają liczba miejsc ograniczona, można uczestniczyć w jednym szkoleniu - warsztacie)

12.12.2014 r. (piątek) w godz.13.00 do 19.00, 

13.12.2014 r. (sobota) w godz.  9.00 do 15.00, 

Miejsce Szkolenia ul. Zamojska 16A, tel.  84 6962907 lub 84 5353650, ppphrub@wp.pl

Prosimy o wcześniejsze podanie danych do faktury.

 

Program prowadzi Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucald, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30 – 898 Kraków

  • Nauczyciele otrzymują materiały metodyczne do pracy z dziećmi
  • Nauczyciele otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Programy zostały poddane ewaluacji i ocenie ekspertów, są programami  rekomendowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  

Program profilaktyczno – wychowawczy

Magiczne Kryształy

12.12.2014 r. w godz. 13.00 – 19.00 (piątek)


Są to warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do realizacji wczesnej profilaktyki agresji, przemocy i uzależnienia od TV i gier komputerowych. Jest kolejną propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Program został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne Kryształy” i zawiera propozycję zajęć dla dzieci w wieku 7 -12 lat. Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji. Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne dla klas I –IV.

Cele warsztatu:

- Przygotowanie uczestników do prowadzenia wczesnej profilaktyki przemocy, reagowania na zachowania agresywne i uzależnienia od mediów.

- Podkreślenie większego znaczenia budowania i pielęgnowania więzi międzyludzkich w porównaniu z kontaktem ze światem wirtualnym.

- Pozytywna rola i negatywny wpływ audiowizualnych mediów tj. TV, gier komputerowych i internetu w życiu i wychowaniu.

- Wdrażanie wychowawców i nauczycieli  do dostrzegania i rozwiązywania problemów przemocy występujących  w grupie dziecięcej.

- Umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

- Rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia.

- Wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny.

- Nauka współpracy jako formy zapobiegania agresywnym zachowaniom.

- Aktywne i zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Program profilaktyczno – wychowawczy

Cukierki

13.12.2014 r. godz. 9.00 – 15.00 (sobota)


Jest jedną z nielicznych propozycji oddziaływań skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia (5 - 10 lat). Ze względu na stale obniżający się wiek inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych jak używanie substancji psychoaktywnych, agresja , podejmowanie niebezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia, niska odpowiedzialność w kontakcie z rówieśnikami itp. Ważne jest podejmowanie treści profilaktycznych coraz wcześniej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci. Program oparty jest na: pracy z bajką profilaktyczną pt. „Cukierki”, a treści i metody przekazu uwzględniają standardy profilaktyki zintegrowanej.

Cele zajęć:

- Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi rozpoczynającymi naukę szkolną.

- Pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu oddziaływań profilaktycznych.

- Rozwijanie u nauczycieli praktycznych umiejętności wychowawczych.

Treści zajęć:

- Wprowadzenie w zagadnienia profilaktyki wśród dzieci w wieku 5 – 10 lat.

- Podstawowe informacje dotyczące środków uzależniających.

- Mechanizm uzależnienia.

- Prezentacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych Cukierki – omówienie kolejnych elementów programu.

- Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej.

 

ZAPRASZAMY !!!

 

 

 

Przeczytano: 3283 razy. Wydrukuj|Do góry