Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

10 listopada 2014 13:48 | Aktualności

Uroczystość Jubileuszowa - przekazanie sztandaru dla PZPSW

     Druga część uroczystości Jubileuszowych odbyła się na terenie naszej placówki, a goście już przy wejściu mogli poczuć się wyjątkowo, gdyż otrzymywali okolicznościowy folder, wydanie specjalne gazetki „Otwarci na świat” oraz specjalnie zaprojektowany na tę uroczystość pamiątkowy buton. Mieli również możliwość zwiedzania pracowni, sal lekcyjnych, internatu i bursy.  Do oglądania i wspomnień wyłożono kroniki ośrodka i bursy. 

     Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej wszystkich przybyłych gości powitali prowadzący – pani Alina Laskowska i pan Ireneusz Biernacki. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, wszystkich dostojnych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów powitał pan dyrektor Lech Jurczuk.  Kolejnym ważnym momentem było przekazanie dyrektorowi uchwały Nadania Sztandaru, odczytanej przez przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego pana Andrzeja Barczuka, po czym nastąpiło symboliczne wbijanie pamiątkowych gwoździ. Najbardziej podniosłym momentem było złożenie nowego sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców - panią Jadwigę Powęzka i pana Jacka Moniuka na ręce pana dyrektora Lecha Jurczuka, który z kolei przekazał go reprezentacji uczniów SOSW i Bursy Międzyszkolnej stanowiących poczet sztandarowy. Uczniowie z dumą dokonali prezentacji nowego sztandaru wszystkim uczestnikom uroczystości. Pierwsze w dziejach placówki ślubowanie na sztandar było chwilą szczególnie podniosłą nie tylko dla samych ślubujących, ale także dla wszystkich obecnych. Delegacja uczniów ośrodka oraz przedstawicielki rodziny prof. Zofii Sękowskiej złożyli wiązanki czerwonych róż w Kąciku Patrona.

Część artystyczną rozpoczęła pieśń jubileuszowa oraz występ najmłodszych uczniów ośrodka oraz przdszkolaczków z Niepublicznego Przedszkola "Mamy Siebie". Bajkowa przypowieść pokazana w pantominie wzruszyła widzów zaś taniec ze skrzydłami wprowadził w swą magię. Młodzież bursy zaprezentowała poezję rodzimych twórców. Na zakończenie wszyscy zebrani mogli podziwiać poloneza w strojach szlacheckich w wykonaniu uczniów i wychowanków naszej placówki.

     Wystąpienia gości rozpoczął pan Marian Jaworski  radny sejmiku woj. lubelskiego, a następnie  pan Leszek Czerwonka wicestarosta powiatu hrubieszowskiego i pan Dariusz Czujkowski naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,  w imieniu burmistrza Miasta Hrubieszowa Tadeusza Garaja głos zabrał pan Szymon Patkowski naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,  ksiądz dziekan Wiesław Oleszek oraz  proboszcz parafii prawosławnej ksiądz kanonik Jan Kot, pani wicekurator  Anna Dudek Janiszewska. Z wielkim wzruszeniem głos zabrała pani Zofia Laskowska – Kotowska – dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie, a w imieniu rodziny profesor Zofii Sękowskiej patronki naszego Ośrodka  pani Jadwiga Sękowska. Pani Irena Szelezin wystąpiła jako przedstawiciel Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. W imieniu emerytowanych nauczycieli głos zabrała pani Zofia Kwiatkowska wieloletni dyrektor SOSW. Słowa uznania skierowała do jubilatów pani Alicja Borkowska dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, pani Alicja Ważna dyrektor Zespołu Szkół Nr 4, pan dyrektor Dariusz Szadowski dyrektor Zespołu Szkół nr3, pan Zbigniew Petruczynik wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1, Dyrektorzy Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych odśpiewali, zgodnie z tradycją, gromkie 100 lat. Głos zabrała pani Emilia Feliksiak dyrektor HDK, kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, dyrektorzy burs międzyszkolnych z terenu województwa lubelskiego, dyrektorzy szkół miejskich oraz dyrektorzy przedszkoli z terenu miasta Hrubieszowa. W imieniu  przedstawicieli służb mundurowych powiatu hrubieszowskiego głos zabrał pan pułkownik Janusz Krotkiewicz dyrektor Zakładu Karnego. Gratulacje skierowała również Pani Ewa Wasiak dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pani Halina Kurek dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Elżbieta Bednarek kierownik biblioteki pedagogicznej.

Na zakończenie pan dyrektor podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość jak również sponsorom i darczyńcom. 

      Nasi wspaniali goście dokonywali wpisów do Księgi Pamiątkowej, a w dowód wdzięczności otrzymali wykonane przez naszych uczniów kremowe róże.

Przeczytano: 2405 razy. Wydrukuj|Do góry

Uroczystość Jubileuszowa - przekazanie sztandaru dyrektorowi PZPSW