Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

01 października 2014 21:14 | Aktualności

Zajęcia w ramach projektu "Integracyjne Folkowisko"

Pragniemy przedstawić kilka zdjęć w ramach zajęć organizowanych w projekcie „Integracyjne Folkowisko – cykl zajęć aktywizujących mieszkańców Gotanii oparty na źródłach kulturowych”.
Nasz projekt rozpoczął się 18 lipca 2014 roku i trwać będzie do 17 kwietnia 2015 roku. 

Celem głównym projektu jest: aktywizacja  i integracja społeczności terenu Gotanii poprzez:
- zajęcia garncarskie - „Magia Gliny”,
- zajęcia teatralne – „Gawęda – baśniowy świat Gotanii”,
- zajęcia taneczne – „ Raz na ludowo”,
- zajęcia kulinarne - „Regionalne smaki”,
- zajęcia muzyczne – „Muzyka na ludowo”. 

Nasze zajęcia odbywają się
 w terminie od 15  września 2014r. do 30 marca 2015r. i kierowane są do dzieci od 11 roku życia, młodzieży i dorosłych, w ilości 49 osób.

          Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Mircze, Werbkowice, Dołhobyczów, Uchanie, Trzeszczany, Tyszowce, Hrubieszów, Komarów – Osada, Tomaszów Lubelski.

 

 Projekt pod nazwą „Integracyjne Folkowisko” przeprowadzany jest w ramach  projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „MAMY SIEBIE” w Hrubieszowie.  Całkowita kwota dotacji/dofinansowania wynosi 49 751.00PLN(czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych00/100), w przeliczeniu na CHF po kursie kupna NBP z dnia otwarcia naboru wniosków 14 832,44 CHF ( czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa franki 44/100 CHF), co stanowi nie więcej  niż 89% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Przeczytano: 1142 razy. Wydrukuj|Do góry

Zajęcia w ramach projektu "Integracyjne Folkowisko"