Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

14 lipca 2014 11:12 | Aktualności

Informacja dla nauczycieli dyplomowanych

Dyrekcja PZPSW w Hrubieszowie informuje, że Lubelski Kurator Oświaty przekazał informację skierowaną do nauczycieli dyplomowanych o następującej treści:

Działając na podstawie § 12 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 z późn. zm.) uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin (wtorki - czwartki w godzinach 7.30 – 13.30) pokój 321 oraz właściwych oddziałach zamiejscowych w celu odbioru przez Państwa dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, złożonej w toku postępowania o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem rozporządzenia dokumentację, o której mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia tj.

  1. opisy i analizy realizacji wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2,
  2. pisemne sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3,
  3. opisy i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
  4. zaświadczenia i materiały potwierdzające pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem wymagań określonych w § 5 ust. 2, jeżeli nie wynika to ze sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

można zwrócić nauczycielowi po uprawomocnieniu się decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Przeczytano: 1142 razy. Wydrukuj|Do góry