Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

21 grudnia 2020 10:31 | Aktualności

Życzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty

„Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat."(J 1,9)

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy, Uczniowie i Rodzice, Dyrektorzy, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe województwa lubelskiego. Niebawem będziemy przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia –czasu, który poza doświadczaniem obecności Dobra wśród nas jest również okazją do wyrażania i przyjmowania życzeń, dzielenia się życzliwością oraz spotkań w gronie najbliższych. Proszę zatem na zbliżające się Święta przyjąć życzenia szczęśliwego ich przeżywania w dobrym zdrowiu; niech wszystkie nadchodzące dni wypełnią Państwu chwile spędzone bez codziennego pośpiechu, trosk i zmartwień oraz pozwolą umocnić rodzinne i przyjacielskie więzi. Niechaj nie opuszcza Państwa pomyślność oraz wsparcie wszystkich osób, które będą towarzyszyć w realizacji prywatnych i zawodowych zadań w nadchodzącym 2021 roku.„Radość z tego, że narodził się Syn Boży, jest większa niż smutek i cierpienie. Ileż tej radości odnajdujemy chociażby w śpiewach okresu Bożego Narodzenia na całym okręgu ziemi” – pisał w jednej ze swych homilii św. Jan Paweł II. Dzieląc się z Państwem optymizmem płynącym ze Świąt Bożego Narodzenia, dziękuję jednocześnie za wszelką życzliwość i w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Kuratorium Oświaty w Lublinie życzę obfitości Bożych łask na wszystkie świąteczne dni i kolejny rok. Niech światłość, która obudziła pasterzy i zaprowadziła do Betlejem, napełnia nasze serca nadzieją i spokojem. Niech Boże Narodzenie będzie w naszych rodzinach i społecznościach czasem miłości i życzliwości, a zbliżający się Nowy Rok przyniesie jak najwięcej dobrych wydarzeń w życiu każdego z nas, naszej Ojczyzny i świata.

Z wyrazami szacunku Lubelski Kurator Oświaty

 

                                                                                              

screenshot_20201221_bobfe20narodzenie202020_pdf.png

Zdjęcia: