Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

17 grudnia 2020 11:52 | Aktualności

Zajęcia otwarte dla wychowawców grup wychowawczych

W listopadzie dwukrotnie odbyły się zajęcia otwarte dla wychowawców grup wychowawczych prowadzone przez W. Dąbrowską oraz E. Juszczak. Z racji panującej na świecie pandemii Covid-19, zajęcia zostały nagrane w formie filmu i omówione podczas spotkania członków zespołu ds. Wychowawczych i analizowania funkcjonowania wychowanków. Wychowawcy wspólnie dokonali ewaluacji zajęć, zostały opracowane wnioski do dalszej pracy. Uczestnikami zajęć byli wychowankowie grupy II i III. Zajęcia pn. „Polska moja Ojczyzna - kultywowanie narodowych świąt listopadowych”,  miały na celu utrwalanie i poszerzanie wiadomości związanych z historią Polski i symbolami Rzeczypospolitej Polskiej, a także wyrabianie postawy szacunku do naszej ojczyzny. Podczas zajęć usprawniania była motoryka mała, doskonalona koncentracja uwagi oraz rozwijana zdolność analizy i syntezy wzrokowej.

Cele zajęć pn. „Ulubione potrawy Polaków” to przede wszystkim zapoznanie ze specjałami kuchni polskiej; nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakie należy zastosować w pracowni kulinarnej oraz podnoszenie sprawności manualnej i umiejętność pracy w grupie (pracy zespołowej). Zajęcia przebiegły w atmosferze integracji i wspólnego działania dwóch grup, ponadto stworzyły okazję do wzajemnej pomocy i uwrażliwiania na potrzeby innych.

Tekst: W. Dąbrowska, E. Juszczak

 

Zdjęcia: