Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

23 listopada 2020 12:46 | Aktualności

Rządowe wsparcie dla nauczycieli na sprzęt i oprogramowanie do nauki zdalnej

Dyrekcja PZPSW w Hrubieszowie informuje, że zgodnie z rozporządzenim Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  nauczycielom przysługuje jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

1) komputera stacjonarnego;

2) monitora;

3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;

4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;

5) kamery internetowej lub wizualizera;

6) statywu;

7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);

8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;

9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;

10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;

11) adaptera, koncentratora sieciowego;

12) cyfrowego mikroskopu;

13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;

14) oprogramowania komputerowego;

15) smartfona.

Z dofinansowania może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

W celu uzyskania dofinansowania nauczyciel składa do dyrektora PZPSW wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. (wzory wniosków w załączeniu).

Do wniosku nauczyciel dołącza kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

Dofinansowanie przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługę zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu, z tym że dofinansowanie nie może przekraczać kwoty 500 zł.


 

Pytania i odpowiedzi dotyczące rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli - zobacz - >>>kliknij tutaj>>>Załączniki:

wzor_wniosku_o_dofinansowanie_skladanego_przez_nauczyciela.docx [174.13 KB]

wzor_wniosku_o_dofinansowanie_skladanego_przez_nauczyciela.pdf [224.73 KB]

Rozporządzenie [284.82 KB]