Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

09 września 2019 09:54 | Aktualności

Zebranie rodziców

Dyrekcja PZPSW w Hrubieszowie w porozumieniu z Radą Rodziców SOSW informuje, że zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej PZPSW (I piętro). Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.