Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

31 stycznia 2019 19:03 | Aktualności

Bal Karnawałowy

W dniu 24 stycznia 2019 roku uczniowie klas kończących szkołę uczestniczyli w balu połączonym z zabawą choinkową pod wspólną nazwą "KARNAWAŁ 2019". Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Lech Jurczuk witając wszystkich zebranych. Po wystąpieniu pana dyrektora młodzież zatańczyła Poloneza, a grupa teatralna naszego Ośrodka "Czary - Mary" wystawiła przedstawienie pt.:"O królu, który chciał być dziadkiem". Po występach młodzieży głos zabrała pani Agnieszka Sawicka - przedstawiciel rodziców uczniów klas kończących szkołę - dziękując za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej. Po części oficjalnej wszyscy rozpoczęli wspólną zabawę.

Zdjęcia: