Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

08 listopada 2018 00:36 | Aktualności

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W bieżącym roku szkolnym społeczność naszego Ośrodka bierze udział w projekcie edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Podjęte przez nas działania wpisują się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 9 listopada 2018 r. w piątek przyłączymy się do akcji Dzień dla Niepodległej. Delegacja uczniów zapali na cmentarzu wojskowym, znicze zebrana w szkolnej akcji "100 zniczy na 100 lecie Niepodległości". O godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewamy 4 - zwrotkowy Hymn Narodowy. W tym dniu nastąpi również przekazanie Ognia Niepodległości, będziemy śpiewać pieśni patriotyczne oraz zostaną wręczone nagrody w konkursie plastycznym „Polska moja Ojczyzna”. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania tej wyjątkowej rocznicy.

Zdjęcia: