Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

06 listopada 2018 20:51 | Aktualności

Spotkanie wychowanków z funkcjonariuszami służby więziennej

Dnia 24.10.2018 r. wychowankowie grup wychowawczych uczestniczyli w spotkaniu z Funkcjonariuszami Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Na spotkanie z wychowankami przybył również pies, który wabi się Nygus. Dzięki przygotowanej przez panów prezentacji multimedialnej wychowankowie zapoznali się ze 100 letnią historią więziennictwa w Polsce. Na pamiątkę każda grupa wychowawcza otrzymała pamiątkowy folder o historii więziennictwa. Panowie przybliżyli również specyfikę funkcjonowania Zakładu Karnego w Hrubieszowie i pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas spotkania mogliśmy także podziwiać umiejętności psa, który perfekcyjnie poradził sobie z zadaniem otrzymanym do wykonania.

Dziękujemy serdecznie za przemiłe spotkanie i mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję wybrać się na wycieczkę do Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Zdjęcia: