Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

10 października 2018 19:44 | Aktualności

Dzień Aktywności - "Ja też potrafię"

W dniu 10 października 2018 r. odbyła się realizacja projektu "Dzień Aktywności - Ja też potrafię". Uczestnikami zadania byli wychowankowie Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Dorohusku i Hrubieszowie oraz drużyny z Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Celem spotkania była chęć stworzenia dzieciom i młodzieży nowych doświadczeń poprzez zabawy ruchowe, twórczą ekspresję oraz integrację z rówieśnikami i opiekunami. Pokazaliśmy również, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną także potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i z twórczym zapałem podjąć się wykonywania ciekawych, a niekiedy skomplikowanych zadań.

Za wytrwałość i kreatywność wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe Złote Medale Mistrzów. Każdy Zespół otrzymał również nagrodę w postaci zestawu gier i układanek.

Podczas przygotowań i wspólnej zabawy z wielkim zaangażowaniem pomagali Wolontariusze z naszego ośrodka, za co im bardzo dziękujemy.


Realizacja powyższego zadania możliwa była dzięki uzyskanej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.  Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON.

Zdjęcia: