Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

07 kwietnia 2018 12:21 | Aktualności

Realizacja projektu PRO - SZTUKA

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy dotację w ramach zadania – organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych z Gminy Miejskiej Hrubieszów na realizację projektu pt. „PRO-SZTUKA”.

W ramach wymienionego zadania Stowarzyszenie „Mamy Siebie” zorganizuje: warsztaty teatralne, artystyczne, spotkania profilaktyczne. Jednodniowy wyjazd profilaktyczno-rekreacyjny „Hrubieszowskim Szlakiem Cerkiewnym” połączonym z plenerem fotograficznym. Wyjazd do Parku Wodnego w Chełmie. Jednodniowy wyjazd z bogatą ofertą zajęć rekreacyjno - artystycznych” do Masłomęcza. W czasie wyjazdów dzieci i młodzież aktywnie spędzą czas, rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia jak również uczestnicząc w mitingach profilaktycznych oraz seansie filmowym w Kinie Plon w Hrubieszowie. Podsumowaniem zadania będzie spotkanie profilaktyczne dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie pod hasłem „PRO – SZTUKA”. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji wspierających działania profilaktyczne w naszym mieście.