Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- -Wychowawczych w Hrubieszowie
http://pzpswhrubieszow.pl

21 kwietnia 2015 23:04 | Aktualności

"Tydzień z książką"

    Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki przypadającego na 23.04.2015r. nasza szkoła organizuje całotygodniową imprezę, złożoną z powiązanych ze sobą zadań, konkursów i działań pod jednym hasłem „Tydzień z książką”.

Naszym celem jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów, wdrażanie do systematycznego korzystania z książek, rozwijanie umiejętności i sprawności językowych, wspomaganie rozwoju emocjonalnego, budowanie poczucia własnej wartości.

Pierwszego dnia - 20.04.2015r. odbył się konkurs "Głośnego Czytania", który został przeprowadzony w dwóch grupach. W pierwszej grupie wystąpili uczniowi klasy II-III PL, V-VI PU, I GU, II GU i III GU i klasy PDP. Drugą grupę reprezentowali uczniowie z klasy IV - vI PL, I-II GL, IK, IIKM i IIIK.

Uczniowie grupy pierwszej zaprezentowali umiejętności głośnego czytania wierszy klasyków polskiej literatury dziecięcej – J.Tuwima i J.Brzechwy a grupa druga bajki I.Krasickiego oraz fragmenty "Legend polskich".

Po wystąpieniach wszystkich uczniów nastąpiły obrady komisji konkursowej, która przyznała następujące miejsca:

          II miejsce – Barbara Barczuk

          III miejsce – Izabela Pawelec

Gratulujemy oczywiście wszystkim uczestnikom konkursu, ponieważ wykazali się pomysłowością w interpretacji czytanego tekstu i myślimy, że spotkamy się za rok, ponieważ konkurs "Głośnego Czytania" cieszył się dużym zainteresowaniem.