Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

19 kwietnia 2020 23:14 | Aktualności

Zdalne nauczanie w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia

Od kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła branżowa prowadzi nauczanie na odległość...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2020 20:13 | Aktualności

Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII szkoły podstawowej

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, nasza Placówka również musiała przejść w system pracy zdalnej. Z dnia na dzień wychowawcy poszczególnych klas zdobywali informacje...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2020 20:03 | Aktualności

Zdalne nauczanie w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID -19 od dnia 25 marca 2020 roku realizujemy zdalne nauczanie. Wszyscy wychowankowie z pięciu zespołów rewalidacyjno - wychowawczych naszego ośrodka zostali objęci zdalnym nauczaniem. Rozumiemy, że w...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2020 08:51 | Aktualności

Laptopy dla uczniów w ramach projektu Cyfrowa Polska

Miło nam poinformować, że Powiat Hrubieszowski zakupił dla uczniów szkół sobie podległych 38 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na łączną kwotę 79 598, 22 zł. Zakup został finansowany w całości ze środku UE w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2020 20:22 | Aktualności

Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnością

Rodzice i uczniowie! Otrzymaliśmy informację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2020 18:00 | Aktualności

Nauczanie zdalne w klasach IV -VIII

Z dnia na dzień zajęcia w szkole zostały zawieszone a lekcje przeniesione do Internetu. Od 25 marca MEN wprowadziło obowiązkową realizację podstawy programowej na odległość. To były pierwsze lekcje zdalnego nauczania na tak dużą skalę dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Do...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2020 00:41 | Aktualności

Zdalne nauczanie w szkole przysposabiającej do pracy

Uczniowie klas I – III PDP pracują w systemie zdalnym według planu lekcji jaki obowiązywał od początku roku szkolnego. Regularnie odbywają się również konsultacje z rodzicami. Nauczyciele komunikują się z uczniami poprzez założone grupy na messengerze, sms-y, e maile oraz rozmowy...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2020 22:33 | Aktualności

Zdalne nauczanie w klasch I-III

Epidemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich. Po odwołaniu zajęć w szkole, trzeba było szybko zorganizować zdalne nauczanie. Mieliśmy obawy, że przygotowanie potrwa zbyt długo. Dotąd nie byliśmy w takiej sytuacji, więc budowaliśmy cały system od podstaw: zebraliśmy informacje dotyczące...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2020 22:25 | Aktualności

Zajęcia rehabilitacyjne w czasie nauczania zdalnego

Zajęcia rehabilitacyjne w trakcie nauczania zdalnego odbywają się od poniedziałku do piątku w ramach godzin rehabilitacyjnych oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dodatkowo dwa razy w tygodniu prowadzone są konsultacje dla rodziców. Zachęcam Państwa do kontaktu, postaram...

czytaj więcej »