Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

08 maja 2020 08:46 | Aktualności

Informator – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

Szanowni Państwo nauczyciele i rodzice, drodzy uczniowie! Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli, rodziców i uczniów, w którym podsumowało inicjatywy realizowane w obszarze cyfryzacji szkół oraz działania...

czytaj więcej »

06 maja 2020 15:38 | Aktualności

Zarządzenie Dyrektora PZPSW w Hrubieszowie w sprawie zmian w organizacji i prowadzeniu nauczania na odległość

W załączeniu publikujemy Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i prowadzeniu nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki.

czytaj więcej »

06 maja 2020 15:00 | Aktualności

Szkolenia Rady Pedagogicznej

Mimo stanu pandemii staramy się stale doskonalić nasz warsztat pracy. Szkolenia nauczycieli odbywają się w trybie on-llne, za pośrednictwem platformy do komunikacji ZOOM. W dniu 28.04.2020 r. odbyły się dwa szkolenia. Pani Małgorzata Waszyńska przeprowadziła wewnątrzszkolne szkolenie rady pedagogicznej...

czytaj więcej »

02 maja 2020 23:23 | Aktualności

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie. Tradycją naszego Ośrodka jest uroczyste obchodzenie tego szczególnego święta. Obecna sytuacja daje nam jedynie możliwość wspomnień, tych pięknych wydarzeń, które organizowaliśmy by wspólnie świętować,...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2020 23:19 | Aktualności

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego...

czytaj więcej »

30 kwietnia 2020 23:12 | Aktualności

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej,...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 21:12 | Aktualności

REKRUTACJA - Zapraszamy Nowych Uczniów

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021 do następujących typów szkół: Szkoły Podstawowej (

czytaj więcej »

27 kwietnia 2020 14:23 | Aktualności

Zmiana terminu składania oświadczeń ZFŚS

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora PZPSW z dnia 15.04.2020 r. w związku z panującą epidemią koronawirusa został przedłużony termin składania oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2020 19:30 | Aktualności

Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 02:05 | Aktualności

Zdalne nauczanie w Zespole Edukacyjno Terapeutycznym w klasie II

Uczniowie klasy II pu pracują w systemie zdalnym. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami poprzez e maile, rozmowy telefoniczne. Uczniowie dzięki pomocy rodziców opracowują zakres materiału przewidziany na dany dzień. Również odbywają się systematycznie konsultacje nauczycieli...

czytaj więcej »