Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Aktualności

30 kwietnia 2020 23:12 | Aktualności

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej,...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2020 21:12 | Aktualności

REKRUTACJA - Zapraszamy Nowych Uczniów

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021 do następujących typów szkół: Szkoły Podstawowej (

czytaj więcej »

27 kwietnia 2020 14:23 | Aktualności

Zmiana terminu składania oświadczeń ZFŚS

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora PZPSW z dnia 15.04.2020 r. w związku z panującą epidemią koronawirusa został przedłużony termin składania oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2020 19:30 | Aktualności

Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie informuje, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał...

czytaj więcej »

22 kwietnia 2020 02:05 | Aktualności

Zdalne nauczanie w Zespole Edukacyjno Terapeutycznym w klasie II

Uczniowie klasy II pu pracują w systemie zdalnym. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami poprzez e maile, rozmowy telefoniczne. Uczniowie dzięki pomocy rodziców opracowują zakres materiału przewidziany na dany dzień. Również odbywają się systematycznie konsultacje nauczycieli...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2020 23:14 | Aktualności

Zdalne nauczanie w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia

Od kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła branżowa prowadzi nauczanie na odległość...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2020 20:13 | Aktualności

Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII szkoły podstawowej

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, nasza Placówka również musiała przejść w system pracy zdalnej. Z dnia na dzień wychowawcy poszczególnych klas zdobywali informacje...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2020 20:03 | Aktualności

Zdalne nauczanie w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID -19 od dnia 25 marca 2020 roku realizujemy zdalne nauczanie. Wszyscy wychowankowie z pięciu zespołów rewalidacyjno - wychowawczych naszego ośrodka zostali objęci zdalnym nauczaniem. Rozumiemy, że w...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2020 08:51 | Aktualności

Laptopy dla uczniów w ramach projektu Cyfrowa Polska

Miło nam poinformować, że Powiat Hrubieszowski zakupił dla uczniów szkół sobie podległych 38 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na łączną kwotę 79 598, 22 zł. Zakup został finansowany w całości ze środku UE w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na...

czytaj więcej »

16 kwietnia 2020 20:22 | Aktualności

Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnością

Rodzice i uczniowie! Otrzymaliśmy informację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych...

czytaj więcej »