Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Kadra

Marcin Perkman

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Zajęcia sportowe, Wychowanie fizyczne chłopcy, Wychowanie fizyczne dziewczęta, Zajęcia z art. 42

Wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia sportowe

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum
12:50 - 13:35 Wychowanie fizyczne dziewczęta Zajęcia w podziale na grupy Sala gimnastyczna II-III GL
13:45 - 14:30 Wychowanie fizyczne dziewczęta Zajęcia w podziale na grupy Sala gimnastyczna II-III GL

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne chłopcy Zajęcia w podziale na grupy sala gimnastyczna II K
Gimnazjum
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II III A GU
11:45 - 12:30 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II III A GU
Szkoła Podstawowa
12:50 - 13:35 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna IV - VI PL
13:45 - 14:30 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna IV - VI PL

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
08:00 - 08:45 Zajęcia sportowe Sala gimnastyczna I-III D PDP
Szkoła Podstawowa
09:00 - 09:45 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna IV - VI PL

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Gimnazjum
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne dziewczęta Zajęcia w podziale na grupy Sala gimnastyczna II-III GL
09:00 - 09:45 Wychowanie fizyczne dziewczęta Zajęcia w podziale na grupy Sala gimnastyczna II-III GL
09:55 - 10:40 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II III A GU
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II III A GU

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
10:50 - 11:35 Zajęcia sportowe Sala gimnastyczna I-III D PDP
Szkoła Podstawowa
11:45 - 12:30 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna IV - VI PL