Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Kadra

Milena Szczucka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja dla bezpieczeństwa, Technika, Zajęcia rewalidacyjne, Organizacja bhp, Godzina z wychowawcą, Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Zajęcia z art. 42, Technika i bezpieczeństwo, Zajęcia praktyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa, technika i bezpieczeństwo, technika, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
08:00 - 08:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 214 I-III D PDP
09:00 - 09:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 214 I-III D PDP
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
09:55 - 10:40 Technika i bezpieczeństwo Zajęcia w zawodzie kucharz 316 II K

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
08:00 - 08:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 214 I-III D PDP
09:00 - 09:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 214 I-III D PDP
Gimnazjum
10:50 - 11:35 Technika 216 II III B GU
11:45 - 12:30 Technika 216 II III B GU
12:50 - 13:35 Technika 216 II III B GU

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
09:00 - 09:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 214 I-III D PDP
Gimnazjum
10:50 - 11:35 Technika 216 II III B GU
11:45 - 12:30 Technika 216 II III B GU

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
13:45 - 14:30 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 214 I-III D PDP

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
08:00 - 08:45 Funkcjonowanie osobiste i społeczne 214 I-III D PDP